گروه AI، یک شرکت اروپایی متخصص در زمینه اطفاء حریق ریسک های بزرگ صنعتی است . فعالیت های این گروه شامل طراحی، ساخت و نگهداری تأسیسات ، وسیله نقلیه، حائل ها، وسایل، کف ها و پودرهای حفاظت در برابر حریق های صنعتی به صورت کلید در دست می باشد.

این گروه اصولاً در این حوزه ها فعالیت می کند: هیدروکربن ها، هسته ای ، شیمی، داروسازی، آرایشی، سایت های نظامی، بنادر و فرودگاه ها...

این گروه بهترین مجوزها و توصیه نامه های مربوط به حرفه خود را در اختیار دارد.